Adoracja

wpis w: Aktualności | 0

Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagrodzenie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja.” – św. Jan Paweł II
Dziś, jako wspólnota parafialna, pragniemy przychodzić i trwać przy Jezusie.
Program adoracji:
7:00- 9.00: Mieszkańcy Sielca, Myśliborza, Trojanowic, Żarnowa z ulicy Wesołej i Leśnej.
9:00-11:00: Mieszkańcy Pilichowic, Grębenic, Budkowa i Poraju.
11:00-12:00: Mieszkańcy Solca, Paszkowic, Bronowa, Łysej Góry i Nowej Góry.
12:00-14:00: Eucharystia oraz adoracja mieszkańców Topolic, Niemojowic i Nadola.
14:00-15:00: Mieszkańcy Żarnowa z ulic: Koneckiej, Opoczyńskiej, Piłsudskiego, Szkolnej, Strażackiej, Topolowej, Wiatrakowej, Targowej, Powstańców Wielkopolskich, Źródlanej, Pl. 900-lecia i Os. Bartoszewicza.
15:00-17:00: Mieszkańcy Żarnowa z ulic: Piotrkowskiej, Wolności, Przedborskiej, Polnej, Szerokiej, 17 stycznia, Cichej, Krótkiej, Zielonej.
17:00: Eucharystia i zakończenie dnia adoracji.

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.