„Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności
i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.”
święty Jan Paweł II

Chcesz służyć w naszej parafii jako ministrant ?
Nie czekaj ! Jak najszybciej zgłoś się do księdza wikariusza.

ministrant_1

Ministrant  –  osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.


Dekalog ministranta:

1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Służy Chrystusowi Panu w ludziach.
3. Rozwija w sobie Życie Boże.
4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5. Poznaje liturgię i żyje nią.
6 .Modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
7. Jest dobrym synem, bratem i kolegą.
8. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Przez swoją pilność i sumienność staje się dobrym przykładem dla innych.
10. Podobnie jak kapłan stara się naśladować Chrystusa.

 

ministrant_2


Patroni ministrantów:

 • św. Alojzy Gonzaga SJ
 • św. Dominik Savio
 • św. Jan Berchmans SJ
 • św. Stanisław Kostka SJ
 • św. Tarsycjusz
 • św. Jan Bosco

 

 Modlitwy ministrantów:

Modlitwa przed służeniem:

OTO ZA CHWILĘ PRZYSTĄPIĘ DO OŁTARZA BOŻEGO
DO BOGA KTÓRY ROZWESELA MŁODOŚĆ MOJĄ
DO ŚWIĘTEJ PRZYSTĘPUJĘ SŁUŻBY
CHCĘ JĄ DOBRZE PEŁNIĆ
PROSZĘ CIĘ PANIE JEZU O ŁASKĘ SKUPIENIA
BY MYŚLI MOJE BYŁY PRZY TOBIE
BY OCZY MOJE BYŁY ZWRÓCONE NA OŁTARZ
A SERCE MOJE ODDANE TYLKO TOBIE AMEN.

 

Modlitwa po służeniu:

BOŻE KTÓREGO DOBROĆ
POWOŁAŁA MNIE DO TWEJ SŁUŻBY SPRAW
ABYM UŚWIĘCONY UCZESTNICTWEM W TWYCH TAJEMNICACH
PRZEZ DZIEŃ DZISIEJSZY I CAŁE ME ŻYCIE
SZEDŁ TYLKO DROGĄ ZBAWIENIA
PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO AMEN.


 

Stopnie ministranckie:

 • kandydat
 • choralista
 • ministrant światła
 • ministrant księgi
 • ministrant wody
 • ministranta kadzidła:
  turyferariusz
  nawikulariusz
 • ministrant ołtarza
 • lektor
 • kantor
 • ceremoniarz
 • kaperiusz

 

Print Friendly, PDF & Email