Kancelaria parafialna

wpis w: Kacelaria | 0
 • Adres:
  • Parafia pw. św. Mikołaja
  • ul. Szkolna 12
  • PL 26-330 Żarnów
  • woj. łódzkie
 • Kontakt

 • Kancelaria czynna:
  • poniedziałek-sobota – godz. …

 • Duszpasterze
  • Proboszcz:
   • ks. kan. mgr Grzegorz Zbroszczyk
  • Wikariusz:
   • ks. mgr Bartosz Fijałkowski

 • Służba kościelna
  • Kościelny
   • Mariusz Sadek
  • Organista
   • Sylwester Wilk


 • Cmentarz (w trakcie edycji)

  • Informacje praktyczne
  • dokumenty
  • mapa

 • Informacje nt. ochrony danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych, którego skrótowa nazwa brzmi RODO. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej wydała Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.

Praktyczne wskazania obowiązujące w sprawach kancelaryjnych:

 1. Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu, świadectwo i kopia aktu małżeństwa oraz inne zaświadczenia (np. zaświadczenia dla chrzestnych, opinie o religijności, itp.) mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy. W przypadku aktu chrztu osób małoletnich może on zostać wydany ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Aby uzyskać odpis należy mieć ze sobą dokument tożsamości.
 2. Inne osoby mogą otrzymać ww. dokumenty wyłącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo ma zawierać dane osoby udzielającej pełnomocnictwo i otrzymującej pełnomocnictwo, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości wraz z miejscem, czasem i przez kogo dokument tożsamości został wydany.
 3. Świadectwa i kopie aktu chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopię aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Więcej na temat RODO w parafii znajdziesz TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.