„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania : „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”
(KKK 1213)

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest
w każdą niedzielę.

Do kancelarii należy zgłosić się tydzień przed planowanym terminem ochrzczenia dziecka.

chrzest_1


Rodzice powinni dostarczyć do kancelarii:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 

  • dane personalne rodziców ( imię i nazwisko, wiek, adres i miejsce zamieszkania, data i miejsce przyjęcia sakramentu małżeństwa)

 

  • dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek,  adres i miejsce zamieszkania, zaświadczenie od księdza proboszcza)

 

  • rodzice chrzestni, którzy nie pochodzą z parafii, w której będzie chrzczone dziecko, musza okazać zaświadczenie od swojego księdza proboszcza, ze są praktykującymi katolikami

 

Uwaga !

Chrzestnymi mogą być tylko osoby, które żyją w sakramentalnych związkach.  Osoba ubiegająca się o bycie świadkiem winna wstawić się osobiście w kancelarii parafialnej.

Print Friendly, PDF & Email