„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”
(KKK 1601)

malzenstwo_1

Do kancelarii należy zgłosić się
3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa


Wymagane dokumenty to:

  • metryka sakramentu chrztu z wpisem o sakramencie bierzmowania

 

  • dane narzeczonych (dowód osobisty)

 

  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

 

  • druki z USC

 

  • dane świadków pełnoletnich
Print Friendly, PDF & Email