Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych
(KKK 1421)

namaszczenie_1

Sakrament namaszczenia

chorych udzielany jest na

wezwanie do domu chorego,

po wcześniejszym ustaleniu.

Print Friendly, PDF & Email