Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”
(KKK 1680)

pogrzeb_1

Pogrzeb katolicki odbywa się w parafii, gdzie należała osoba zmarła.

 

Pogrzeb może być odprawiony w innej parafii, z ważnych przyczyn tylko na podstawie pisemnej zgody księdza proboszcza.


Wymagane dokumenty to:

 

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

 

  • kartę zgonu

 

  • zaświadczenie o przyjętych sakramentach , jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, bądź po za terenem parafii
Print Friendly, PDF & Email