Ministranci

wpis w: Grupy parafialne | 0

„Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności
i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii.”
święty Jan Paweł II
Chcesz służyć w naszej parafii jako ministrant ?
Nie czekaj ! Jak najszybciej zgłoś się do księdza wikariusza.

Ministrant  –  osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Dekalog ministranta:

1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Służy Chrystusowi Panu w ludziach.
3. Rozwija w sobie Życie Boże.
4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5. Poznaje liturgię i żyje nią.
6 .Modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
7. Jest dobrym synem, bratem i kolegą.
8. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Przez swoją pilność i sumienność staje się dobrym przykładem dla innych.
10. Podobnie jak kapłan stara się naśladować Chrystusa.

 

Patroni ministrantów:

św. Alojzy Gonzaga SJ
św. Dominik Savio
św. Jan Berchmans SJ
św. Stanisław Kostka SJ
św. Tarsycjusz
św. Jan Bosco

 

Modlitwy ministrantów:

Modlitwa przed służeniem:

OTO ZA CHWILĘ PRZYSTĄPIĘ DO OŁTARZA BOŻEGO
DO BOGA KTÓRY ROZWESELA MŁODOŚĆ MOJĄ
DO ŚWIĘTEJ PRZYSTĘPUJĘ SŁUŻBY
CHCĘ JĄ DOBRZE PEŁNIĆ
PROSZĘ CIĘ PANIE JEZU O ŁASKĘ SKUPIENIA
BY MYŚLI MOJE BYŁY PRZY TOBIE
BY OCZY MOJE BYŁY ZWRÓCONE NA OŁTARZ
A SERCE MOJE ODDANE TYLKO TOBIE AMEN.

 

Modlitwa po służeniu:

BOŻE KTÓREGO DOBROĆ
POWOŁAŁA MNIE DO TWEJ SŁUŻBY SPRAW
ABYM UŚWIĘCONY UCZESTNICTWEM W TWYCH TAJEMNICACH
PRZEZ DZIEŃ DZISIEJSZY I CAŁE ME ŻYCIE
SZEDŁ TYLKO DROGĄ ZBAWIENIA
PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO AMEN.

 

Stopnie ministranckie:

kandydat
choralista
ministrant światła
ministrant księgi
ministrant wody
ministranta kadzidła:
turyferariusz
nawikulariusz
ministrant ołtarza
lektor
kantor
ceremoniarz
kaperiusz

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.