Niedziela Dobrego Pasterza

wpis w: Aktualności | 0

Dziś, w niedzielę Dobrego Pasterza, jako wspólnota modliliśmy się rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego. W szczególności prosiliśmy o łaskę nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza pochodzących z naszej żarnowskiej wspólnoty. Niech Bóg prowadzi tych, którzy rozważają odpowiedź na Jego wezwanie, i niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla nich w ich drodze wiary.
Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.