O parafii

wpis w: Parafia | 0
 • Do parafii należą:
  • Bronów, Budków, Grębenice, Łysa Góra, Myślibórz, Nadole, Niemojowice, Nowa Góra, Paszkowice, Pilichowice, Poraj, Sielec, Solec, Topolice, Trojanowice, Żarnów
 • Odpusty:
  • św. Mikołaja (6 grudnia),
  • św. Otylii (III Niedziela Wielkanocna),
  • św. Erazma (2 czerwca)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu
  • sobota przed III Niedzielą Wielkanocy
 • Kościół filialny / kaplica:
  • Kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach,
   • Msza św. w niedziele o godz. 14.00
 • Historia:

Żarnów stanowił wczesnośredniowieczny gród kasztelański wymieniony w falsyfikacie mogilneńskim z 1065 i w bulli z 1136 r. Miasto lokowane było w 1415 r. na prawie magdeburskim przez króla Władysława Jagiełło. W XVII w. miasto podupadło, a w 1876 r. utraciło prawa miejskie. Pierwotny kościół pw. św. Mikołaja był wzmiankowany w 1191 r., z fundacji prawdopodobnie komesa Piotra Dunina ze Skrzynna i przynależał do systemu obronnego grodu. Parafia jest jedną ze starszych w diecezji, powstała ok. 1191 r. Stanowiła ona uposażenie kantora kolegiaty sandomierskiej. Kościół był rozbudowany w 1510 r. przez dodanie prezbiterium. Po pożarze w 1893 r. został przekształcony wg projektu arch. Stefana Szyllera z Warszawy w latach 1903–1914 staraniem ks. Jana Wencla i ks. Stanisława Raszkowskiego oraz w latach dwudziestych XX w. staraniem ks. Józefa Mączyńskiego i ks. Mariana Bijasiewicza. Pierwotna świątynia jest poprzeczną nawą obecnej. Częściowo zostały zachowane fragmenty murów oraz detale romańskie i gotyckie. Do dnia dzisiejszego zachowało się zachodnie przęsło nawy z emporą, dobudowana do niego okrągła wieża oraz fragmenty ścian północnej i południowej nawy są dostawione do prezbiterium.

 • MAPA

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.