Ogłoszenie: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i będzie trwał do 30 września 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań w 2021 roku jest realizowany następującymi metodami:

  • Obowiązkowo metodą samospisu internetowego
  • Uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie się sam spisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę od 4 maja 2021 roku.

Metody przeprowadzenia spisu

  1. Samospis internetowy  – https://spis.gov.pl

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie: https://spis.gov.pl. Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Samospisu internetowego można dokonać w budynku Urzędu Gminy w Żarnowie (Dom Kultury) w godzinach pracy Urzędu na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku komputerowym przeznaczonym do samodzielnego wypełnienia przez respondenta  formularza spisowego, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przy wypełnianiu formularza w urzędzie, pomocy będzie udzielać Gminne Biuro Spisowe. Stanowisko komputerowe do samospisu: Urząd Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel. 44 757-70-55 (Dom Kultury).

  1. Spis przez telefon – wywiad telefoniczny

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji „spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

  1. Spis realizowany przez rachmistrzów

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja 2021 roku.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.