„Jestem Twój. Amen!”

wpis w: Uncategorized | 0

„Jestem Twój. Amen!” – są to słowa jednego z ostatnich kazań śp. o. Jana Góry OP.- założyciela i propagatora Lednica 2000.

Dnia 4 czerwca w Lednicy odbyło się jubileuszowe XX Spotkanie Młodych Lednica 2000. Hasłem przewodnim było „Amen„, które było zwieńczeniem 3 letniego triduum Lednickiego: „W imię Ojca”, „W imię Syna” i „W imię Ducha Świętego”.  Oczywiście na spotkaniu nie mogło zabraknąć naszej parafii. W spotkaniu wzięła udział młodzież z parafii św. Mikołaja w Żarnowie i z parafii św. Jana Chrzciciela z Białaczowa, pod opieką księży: Marcina Wojciechowskiego i Pawła Kaszuby oraz pań: Marii Jałosińskiej i Emilii Zelgi, a pomagał im też nasz alumn.

W spotkaniu wzięło udział około 80 tys. pielgrzymów z Polski i zagranicy. Cały dzień wypełniony był tańcami, śpiewami i modlitwą ku czci Jezusa. W roku tym były wspominanie także dwie przepiękne rocznice takie jak 1050-o letnia rocznica Chrztu Polski, czy Jubileusz 800-lecia Dominikanów. W ciągu dnia można było wysłuchać konferencji o. Adama Szustaka, odbyć sakramentalną spowiedź czy jak to wszyscy zrobili odnowić przyrzeczenia chrzcielne. W tym roku każdy uczestnik otrzymał: Pismo Święte, drewniany krzyżyk i świece.

 

„Drodzy przyjaciele, chcecie razem wypowiedzieć, wyśpiewać i wytańczyć wasze +Amen+. Jest to wasze potwierdzenie osobistego oddania Chrystusowi, którego wasi przodkowie przyjęli wraz z chrztem 1050 lat temu. Na wzór Maryi, której życie całe było przeniknięte chwałą Bożą, w Duchu Świętym, codziennie powtarzajcie wasze +Amen – niech się tak stanie+” – mówił papież Franciszek

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Prymas Polski – abp Wojciech Polak:

– Świętej pamięci Jan mówił nam kiedyś, że gdy słyszał jak Jan Paweł II w Gnieźnie czy w Poznaniu przypominał o tym, że jesteśmy u źródeł chrzcielnych, to przecież nie myślał o ulicach, o placach jednego czy drugiego miasta.

 

Jest tylko dzisiaj, nie ma jutra! Dla Słowa, które zabrzmiało przed chwilą, jest dzisiaj, Lednica jest dzisiaj, a nie jutro. Bóg dał nam „dzisiaj”… We mnie dzieją się dwa nurty życia, przepiękne, Boże. Odchwaszczanie, zmiękczanie, czynienie siebie urodzajnym, jak to robić, żeby nie komplikować, żeby młody człowiek mógł to przeżyć? Dzisiaj na Lednicy nie zabrzmiała żadna informacja. Autentycznie usłyszane jest tylko to Słowo, które wydaje owoc.- takie słowa podczas homilii wypowiedział bp Edward Dajczak

 

Zwieńczeniem spotkania było symboliczne przejście przez Bramę Rybę, w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.

 

 

CZYM JEST LEDNICA?

Lednica to wybór Chrystusa, pojednanie z Bogiem, uczestnictwo w Eucharystii, adoracja i modlitwa. To zabawa poprzez wspólny taniec i śpiew. To wspólnota i jedność prawie 100 000 młodych serc. Lednica to wyjątkowe Spotkanie pod Bramą III Tysiąclecia, którego powinien doświadczyć każdy. Tu po prostu trzeba być!

Naszym patronem jest Święty Jan Paweł II, który dzieło pobłogosławił i zainspirował do organizacji Spotkań Młodych LEDNICA 2000 śp. o. Jana W. Górę OP. Ojciec Jan to dzieło ukochał. Poświęcił całe życie na jego rozwój oraz ewangelizację młodych. Jego słowa podkreślają jak ważnym jest, abyśmy wszyscy spotkali się na Polach Lednickich.

 

Jaż teraz gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym roku na XXI Spotkaniu Lednickim Lednica 2000!!

Print Friendly, PDF & Email

Konsekracja kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

wpis w: Uncategorized | 0

Dnia 18 maja 2016 r., w Toruniu miała miejsce Konsekracja kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Z naszej parafii organizowany był wyjazd pod opieką ks. Marcina Wojciechowskiego,  na to wielkie wydarzenie. Jednym z elementów uroczystości była specjalna procesja dziejów – były to specjalne grupy, poprzebierane w specjalne stroje z dawnych czasów historycznych. Świątynia ma pomieścić ok. 3 tys. osób, ma dwa poziomy i wielką kopułę zwieńczoną koroną. W kościele znajduje się też replika prywatnej kaplicy św. Jana Pawła II na Watykanie z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

Na obchody konsekracji świątyni licznie przybyli przedstawiciele Kościoła m.in. ks. kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski, ks. abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański, ks. bp Andrzej Suski – ordynariusz toruński, ks. abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski czy ks. abp Marek Jędraszewski – zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Każdy z nas będzie pewnie na swój sposób przeżywał tę uroczystość. Każdy z nas gdzieś po cichu będzie w swoim sercu modlił się za rzeczy dla niego ważne, ale myślę, że tym, co nas wszystkich łączy jest to, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy rodziną i że kochamy naszą Ojczyznę. Kiedy tak patrzę na Państwa, na nas wszystkich, na ten kolorowy tłum, radosny, roześmiany, to myślę sobie, że dobrze jest żyć w Polsce – mówiła premier.

Kard. Grocholewski w homilii podkreślił radość z możliwości konsekracji świątyni w Toruniu w imieniu papieża Franciszka. Kościół ten jest kontynuacją poprzednich dzieł powstałych w Toruniu, czyli Radia Maryja, Telewizji Trwam i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Razem stanowią owoc miłości rzeszy Polaków z kraju i zagranicy – miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny, prawdy i dobra. Hierarcha wyraził uznanie dla redemptorystów, a w szczególności dla o. dr. Tadeusza Rydzyka, których staraniem ta świątynia powstała.

Print Friendly, PDF & Email

Akt zawierzenia Matce Bożej – 2016

wpis w: Uncategorized | 0

Dzień 3 maja to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W dniu tym na Jasnej Górze zgromadzi się Episkopat Polski, który w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji. Z naszej parafii z tej okazji Rodzina Radio Maryja i sympatycy pod kierunkiem ks. Marcina Wojciechowskiego wybrali się do Częstochowy, aby wziąć udział w uroczystościach. Maryja jest ważnym znakiem w narodzie Polskim – jest znakiem łączności, pokory i miłości w służbie ludziom. 

 

Akt zawierzenia Matce Bożej
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
Jasna Góra, 3 maja 2016 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.

W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.

2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu – duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy – świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas wzrastał.

4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia.

Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2, 16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie.

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.

5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei.

Amen!

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy na nabożeństwa majowe

wpis w: Uncategorized | 0

Maj to miesiąc, w którym w sposób szczególny wpatrujemy się w Maryję, Matkę naszego Boga. Pragniemy wysławiać Ją pieśnią i o Jej wstawiennictwo prosić słowami „Litanii Loretańskiej” podczas tradycyjnych nabożeństw majowych.


Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa majowe:

  • Niedziela i uroczystości – 16.30

  • Dzień powszedni – 17.00

nab_maj

Print Friendly, PDF & Email