W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu znajdują się:

 

 

  1. Arkadiusz Władysław Lenart  –  rok IV (aktualnie przebywa na urlopie)  – Żarnów

MODLITWA O POWOŁANIA:

Jezu Chryste
Władco historii
i Panie ludzkich losów,
Przemów do młodych słowami błogosławieństw,
spójrz na nich z miłością,
pociągnij ich swoim pięknem,
uwolnij od lęku
i napełnij ufnością
a wezwanych umocnij,
aby nie zabrakło nam ludzi,
którzy, jako Twoi przyjaciele
pokażą nam Ciebie
i będą solą ziemi
i światłością świata

Print Friendly, PDF & Email