Kościół parafialny w Żarnowie nosi tytuł św. Mikołaja

 


Św. Mikołaj

Patron: Rosji, dzieci, żeglarzy, rybaków i więźniów

Miejsce urodzenia: Grecja

Dzień świętego Mikołaja: 6 grudnia

 Niemal wszystko, co wiemy o świętym Mikołaju, ma swe źródło w legendach. Mówi się, rodzice odumarli go młodo, a on rozdał majątek ubogim i został mnichem; ponoć nawet był przez pewien czas więziony za swą wiarę. Na pewno wiemy jedynie, że na początku IV wieku był biskupem Miry, w pobliżu dzisiejszej granicy grecko-tureckiej. Legenda głosi też, że gdy jeden z jego wiernych nie mógł zebrać wina dla swoich trzech córek, Mikołaj nocą podrzucił mu przez okno woreczek złotych monet z wianem dla najstarszej, a później tak samo pomógł obu młodszym. Gdy uszczęśliwiony ojciec odkrył tożsamość tajemniczego dobroczyńcy, chciał się odwdzięczyć, lecz Mikołaj poprosił go, by nikomu nie wspomniał o jego czynach. Legenda o św. Mikołaju leżu u źródeł chrześcijańskiej tradycji obdarowywania najbliższych prezentami w świętą Bożego Narodzenia.  Jego atrybutu to: trzy złote kule na księdze, lub troje dzieci w cebrzyku, kotwica i okręt, w ręce pastorał.

W kościele żarnowskim, oprócz św. Mikołaja znacznym kultem otaczano:

św. Erazma i św. Otylię


Św. Erazm

Patron: żeglarzy, opiekun nad bydłem, wzywany w razie bólów  brzucha

Miejsce urodzenia:  Antiochia-Syria

Dzień świętego Erazma: 2 czerwca

 Historię Erazma spisano długo po jego śmierci. Mieszają się w niej szczegóły zaczerpnięte z różnych legend, w których święty występował także pod imionami: Elmo, Ermo, Eramus. Erazm znalazł miejsce w Matryrologium Hieronimum. Pochodził z Azji Mniejszej i był biskupem Antiochii. Musiał uciekać przed szczególnie okrutnymi prześladowaniami za rządów cesarza Dioklecjana i Maksymiliana. Pewnego razu Erazmowi ukazał się anioł, który zawrócił go do Antiochii. Tam jednak został szybko schwytany przez rzymskich żołnierzy. Torturowano go okropnie- wyrwano mu wnętrzności z brzucha za pomocą kołowrotu do nawijania lin. Jego ciało przeniesiono w IX wieku do Gaety pod Neapolem.


Św. Otylia

Patronka: Alzacji

Miejsce urodzenia: Obernai- Francja

Dzień świętej Otylii: 13 grudnia

 Święta Otylia była córką Adalryka, księcia Alzacji i Betswindy. Urodziła się niewidoma, dlatego jej ojciec  chciał się jej pozbyć.  Matka Betswinda uratowała ją i przekazała na dalsze wychowanie do klasztoru Baume-les-Dames. Według legendy Otylia w czasie chrztu udzielonego jej przez biskupa św.Erharda odzyskała wzrok.  Ok. roku 700 lub 710 została pierwszą przeoryszą benedyktyńskiego klasztoru w Hohenburgu (późniejszy niem.Odilienberg, fr. Mont Sainte-Odile), założonego wspólnie z ojcem. Przypisuje się jej również założenie klasztoru w Niedermünster koło Odilienbergu. Jej atrybut to: otwarta księga na której kartach widać dwoje oczu.

Artykuł powstał na kanwie żywoty świętych i wikipedia.pl

Print Friendly, PDF & Email