Powszechny spis rolny – Ogłoszenie

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera, skorzystać ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów bądź dzwoniąc na infolinię GUS i wybierając kanał „spisz się przez telefon”.

 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefoniczni lub terenowi – jeżeli sytuacja w kraju oraz w danej gminie na to pozwoli i będą możliwe kontakty bezpośrednie w gospodarstwach rolnych.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym tak szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski.

KONKURS DLA SAMISPISUJĄCYCH SIĘ!

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na hasło prezent–niespodziankę – szczegółów należy szukać na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 

ROLNICY!  SPISZCIE SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.