Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Zakończenie Roku Wiary

wpis w: Archiwum, Uncategorized | 0

„Panie! Wzmocnij naszą wiarę”
 Łk 17, 5

W dniu dzisiejszym w Kościele Katolickim przeżywamy dwie ważne uroczystości, mianowicie: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata oraz Zakończenie Roku Wiary.

W ostania niedzielę zwykłą cały świat chrześcijański czci Jezusa Chrystusa jako Króla Całego Wszechświata. Jest to święto kluczowe w całym Kościele Powszechnym, ponieważ spaja cały rok liturgiczny. Tak więc uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zarówno kończy, jak i rozpoczyna kolejny cykl ewolucji ludzkości na drodze do zbawienia. Chrystus Król Wszechświata jest alfą i omegą, czyli początkiem i końcem wszechrzeczy. To z niego wypływają wszelkie łaski nowego i świętego przymierza, w centrum którego oprócz Boga znajduje się ciągle grzeszący i upadający człowiek. W tym szczególnym dniu wszystkie świątynie na kuli ziemskiej wypełnią się radosnym śpiewem: Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus Zbawcą nam.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę.

 

Rok Wiary został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI w liście apostolskim formie motu proprio Porta fidei dnia 11 października 2012.  Dziś w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata obchodzimy uroczyste zamknięcie Roku Wiary.  Jego celem było pogłębienie refleksji nad swoją wiarą i wiarą naszych bliskich. Rok ten dla wielu był czasem sprzyjającym większemu zaangażowaniu religijnemu, częstszemu przystępowaniu do sakramentu pokuty oraz podejmowaniu uczynków przyczyniających się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa.

 Na zakończenie Roku Wiary zachęcamy wszystkich gorąco, abyśmy na co dzień postępowali według wymagań wiary i aby nasze życie moralne było coraz bardziej zgodne z wymogami Ewangelii. Taki jest przecież cel nowej ewangelizacji.

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.