Uroczystość Wszystkich Świętych

wpis w: Archiwum, Uncategorized | 0

Msze święte w tym dniu o godzinach:
07.00, 09.00, 10.15 i 12.00 (Msza Święta na cmentarzu)

W naszym szybkim i nerwowym rytmie życia nie mamy czasu, by zatrzymać się nad głębią, jaka kryje się w zwyczajnej codzienności. Uroczystość Wszystkich Świętychjest dobrą okazją, by pochylić się nad tajemnicą więzi istniejącej między Kościołem pielgrzymującym a Kościołem chwalebnym. Idźmy szlakiem zawartej w Katechizmie Kościoła Katolickiego nauki o świętych obcowaniu – nauki, która rozszerza horyzont naszej wiary.

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół stawia nam przed oczy – jako wzorce – ludzi, którzy krocząc drogą wiary doszli do zjednoczenia z Bogiem. Ich przykład zachęca nas do radykalnego naśladowania Jezusa. „Gdy obchodzimy wspomnienie świętych – mówi św. Bernard – my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień”.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej.

W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 papieżBonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 13 maja.

Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. W 837 Grzegorz IVrozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła Katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół.

Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy XV wieku.

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.