Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

wpis w: Archiwum, Uncategorized | 0

15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce jest to związane z tradycją święcenia ziół.

Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego (art. 966):

Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan

blog_cd_4301109_6128274_tr_3023582882_2_3_qylmkbnd

Liturgia słowa przybliża sylwetkę Matki Bożej. Pierwsze czytanie pokazuje apokaliptyczną wizję św. Jana odnoszącą się do Niej, a drugie czytanie przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i pokazuje jego przebieg. Ewangelia przedstawia konkretne wydarzenie z życia Maryi – odwiedziny krewnej Elżbiety. Radosne spotkanie owocuje uwielbieniem Boga (Łk 1,46-56):

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Print Friendly, PDF & Email
Komentarze zostały wyłączone.